Accessibility

Close

Text size

All popular browsers allow zooming in and out by pressing the Ctrl (Cmd in OS X) and + or - keys. Or alternatively hold down the Ctrl key and scroll up or down with the mouse.

Line height

Contrast

Fy Mhasbort Hawliau (My Rights Passport in Welsh)

Llyfryn lliwgar maint poced sy’n cynnwys holl erthyglau’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol ar gyfer myfyrwyr 11 oed a hŷn.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer gwersi sy’n cyflwyno hawliau dynol ac yn wych i fyfyrwyr ei gadw.

Gellir ei ddefnyddio gyda phecynnau ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

I archebu: Ffoniwch 01709 448 579 a dyfynnwch y cod ED113.

Gallwch archebu fersiwn Saesneg o’r adnodd hwn hefyd.

Os yw’r hawliau yn y llyfryn hwn wedi eich ysbrydoli i gefnogi gwaith Amnest Rhyngwladol, efallai yr hoffech ymuno â ni.
 


A colourful pocket-sized booklet of all the articles of the Universal Declaration of Human Rights for students aged 11+

Ideal for introductory lessons on human rights and great for students to keep.

Can be used with Primary and Secondary school packs.

To order: Phone 01709 448 579 and quote the code ED113.

You can also order a version of this resource in English.

If the rights in this booklet have inspired you to support the work Amnesty International does, you might like to join us.