Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

Fy Mhasbort Hawliau (My Rights Passport in Welsh)

Llyfryn lliwgar maint poced sy’n cynnwys holl erthyglau’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol ar gyfer myfyrwyr 11 oed a hŷn.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer gwersi sy’n cyflwyno hawliau dynol ac yn wych i fyfyrwyr ei gadw.

Gellir ei ddefnyddio gyda phecynnau ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

I archebu: Ffoniwch SCT@Amnesty.org.uk a dyfynnwch y cod ED113S.

Gallwch archebu fersiwn Saesneg o’r adnodd hwn hefyd.

Os yw’r hawliau yn y llyfryn hwn wedi eich ysbrydoli i gefnogi gwaith Amnest Rhyngwladol, efallai yr hoffech ymuno â ni.
 


A colourful pocket-sized booklet of all the articles of the Universal Declaration of Human Rights for students aged 11+

Ideal for introductory lessons on human rights and great for students to keep.

Can be used with Primary and Secondary school packs.

Order by emailing SCT@Amnesty.org.uk and quote the code ED113S.

You can also order a version of this resource in English.

If the rights in this booklet have inspired you to support the work Amnesty International does, you might like to join us.