Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

Pecyn adnoddau Hawliau Dynol yn yr Ysgol Gynradd (Human Rights in the Primary School resource Welsh)

Pecyn o ddeg o weithgareddau Cymraeg ar gyfer gwersi rhyngweithiol i ddisgyblion 5-11 oed er mwyn iddynt ddeall eu hawliau dynol a’r gwerthoedd sy’n sail iddynt, meithrin parch at ei gilydd a gwerthfawrogiad o’i gilydd, a datblygu sgiliau i amddiffyn hawliau dynol.

Mae’r pynciau’n cynnwys masnach fyd-eang a masnach deg, tlodi ac anghydraddoldeb, hunaniaeth a hawliau plant.

Bydd y pecyn adnoddau hwn yn helpu i feithrin parch a gwerthfawrogiad o natur unigryw pob unigolyn. Bydd disgyblion hefyd yn datblygu sgiliau i’w galluogi i weithredu i amddiffyn hawliau dynol.
 


A pack of ten interactive lesson activities in Welsh for pupils aged 5-11 to understand their human rights and the values that underpin them, nurture attitudes of respect and appreciation for each other, and develop skills to defend human rights.

Subjects include global and fair trade, poverty and inequality, identity and children's rights.

This resource pack will help to foster attitudes of respect and an appreciation of the uniqueness of each individual. Pupils will also develop skills to enable them to take action to defend human rights.


Downloads
Learning about human rights in the Primary School - Welsh
Activity 9 - Refugees - Welsh
Activity 6 - We are all born free - Welsh