Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

Llyfr a gweithgareddau: We Are All Born Free (We Are All Born Free activities Welsh)

Gweithgareddau Cymraeg y gellir eu lawrlwytho i gyd-fynd â’r llyfr We Are All Born Free. 

Mae’r llyfr We Are All Born Free, sydd wedi ennill gwobrau, yn cynnwys darluniau hyfryd sy’n dehongli ein hawliau dynol i blant 5 oed a hŷn, gan ddarlunwyr dawnus fel Axel Scheffler (sy’n enwog am ddarlunio’r Gruffalo), Korky Paul a John Burningham. Gweithgareddau Cymraeg y gellir eu lawrlwytho i gyflwyno’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR) trwy ysgrifennu creadigol ac adrodd storïau.

Archebwch gopi o siop Amnest.

'Mae llyfr hyfryd Amnest, We Are All Born Free, yn esbonio pwysigrwydd hawliau dynol trwy ddarluniau gwirioneddol hardd. Mae’n glir, yn syml ac yn codi’r galon, ac mae’n ffordd hawdd iawn o godi pynciau anodd, hyd yn oed gyda phlant ifanc. Mae’n offeryn addysgol gwych ac rwy’n credu’n gryf y dylai pob ysgol berchen ar gopi.'

Yr actores a’r awdur, Emma Thompson

Dysgwch fwy am adnoddau Amnest ar gyfer ysgolion cynradd.
 


Downloadable activities in Welsh to accompany We Are All Born Free. 

We Are All Born Free is an award-winning book of beautiful illustrations that interpret our human rights for ages 5+, by top illustrators including Axel Scheffler (of Gruffalo fame), Korky Paul and John Burningham. Downloadable Welsh language activities to introduce the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) through creative writing and story-telling.

Order from the Amnesty shop.

'Amnesty's delightful book We Are All Born Free explains the importance of human rights through truly beautiful illustrations. It is clear, simple and uplifting and makes it very easy to raise difficult subjects, even with young children. It is a wonderful educational tool and I strongly believe that every school should own a copy."
Actress and author Emma Thompson

Find out more about Amnesty's resources for primary schools.

This resource is also available in English.

Downloads
Activity