Write for Rights 2014: John Jeanette Solstad Remø case sheet