Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

Gweithgaredd Right Up Your Street (Right Up Your Street activity Welsh)

Right up your street poster

Strydlun a ddarluniwyd yn hardd sy’n llawn senarios hawliau dynol gyda gweithgareddau Cymraeg er mwyn i ddisgyblion ymchwilio a deall sut mae hawliau’n berthnasol i fywyd pob dydd.

Trwy drafodaeth grŵp a dosbarth, mae plant yn dod yn gyfarwydd â’r hawliau a osodwyd yn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR) a’u hystyr, ac yn adnabod hawliau sy’n cael eu mwynhau, eu gwrthod a’u mynnu.

I archebu’r poster: Email sct@amnesty.org.uk a dyfynnwch y cod ED142

A beautifully drawn street scene full of human rights scenarios with Welsh language activities for pupils to investigate and understand how rights apply to everyday life.

Through group and class discussion children familiarise themselves with the rights set out in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and their meaning, and identify rights being enjoyed, denied and demanded.

To order the poster: Email sct@amnesty.org.uk and quote the code ED142

Also available: English language version

Downloads
Activity
Resource sheet