Accessibility

Close

Text size

All popular browsers allow zooming in and out by pressing the Ctrl (Cmd in OS X) and + or - keys. Or alternatively hold down the Ctrl key and scroll up or down with the mouse.

Line height

Contrast

Dogfen: Y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Universal Declaration of Human Rights in Welsh)

Fersiwn Gymraeg y gellir ei lawrlwytho o’r UDHR a fabwysiadwyd ac a gyhoeddwyd gan Benderfyniad 217 A (III) Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 10 Rhagfyr 1948.


Downloadable Welsh language text of the UDHR adopted and proclaimed by the United Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

Also available: English language version and simplified version.

 

Downloads
Universal Declaration of Human Rights: Welsh