Accessibility

Close

Text size

All popular browsers allow zooming in and out by pressing the Ctrl (Cmd in OS X) and + or - keys. Or alternatively hold down the Ctrl key and scroll up or down with the mouse.

Line height

Contrast

Amnest yn croseawu dadl cynulliad cenedlaethol ar Gaza

Mae Amnest Rhyngwladol wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal dadl  y prynhawn ‘ma (23 Mehefin). Bydd y ddadl yn canolbwyntio ar effaith y blocad ar Gaza i gael ymchwiliad annibynnol i farwolaeth protestwyr.
 
Dywed Cathy Owens, Cyfarwyddwr Rhaglenni Cymru Amnest Rhyngwladol:
“Mae gan bobl Cymru hawl i bryderu am yr anawsterau sy’n wynebu pobl gyffredin Gaza a’r modd y mae lluoedd Israel yn delio â’r protestwyr. Mae’n gyfiawn ac yn gywir bod y Cynulliad yn trafod y materion hyn. Mae llywodraethau ar draws y byd wedi bod yn amddiffyn deddfau rhyngwladol ac felly dylen ni wneud hyn. Mae’n fater o gael ein dwyn i  gyfrif.

"Mae Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig wedi pleidleisio i sicrhau ymchwiliad annibynnol, rhyngwladol i’r llofruddiaethau diweddar. Roedd penderfyniad HRC y Cenhedloedd Unedig hefyd yn galw ar Israel i godi’r blocad ar Gaza ar unwaith. Gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru chwarae eu rhan drwy ofyn i Lywodraeth y DU bwyso ar awdurdodau Israel i gydweithio’n llwyr gydag ymchwiliad o’r fath ac i roi terfyn ar y blocad ar fyrder.

“Mae’r blocad yn rhyw fath o gosb unol ac felly’n torri deddf ryngwladol. Nid yw’n targedu grwpiau arfog; mae’n cosbi poblogaeth gyfan Gaza drwy gyfyngu ar y bwyd, y cyflenwadau meddygol, y cyfarpar addysgol a’r deunyddiau adeiladu sy’n cael mynd i mewn i’r wlad."

View latest press releases