Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

defnyddia-dy-lais

Yn dilyn peilot llwyddiannus blwyddyn ddiwethaf, mae Rhwydwaith Hawliau Dynol Plant Amnesty, ‘Defnyddia Dy Lais i Fynnu Dy Hawliau’, yn dychwelyd i annog pobl ifanc i gymryd eu lle yng nghanol y llwyfan i gael eu lleisiau wedi eu clywed a’u gweithredu arnynt ar faterion sydd yn eu heffeithio.

Cyflwynwch eich darn 500 gair ysgrifenedig neu fideo 2 munud isod

Y dyddiad cau ar gyfer y cyflwyniadau yw’r 1af o Tachwedd am 11.59pm.

 

Cyn cyflwyno eich gwaith, darllenwch y dogfennau isod:

 

 

Cystadlu yn y gystadlaeth

 

Your Name
Contact Address
Manually enter address
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: avi, mov, mp4, ogg, wav, webm.