Amnesty Wales conference/Cynhadledd Amnest Cymru

Event type
Conference
Date
Saturday 19 October 2019
Location

Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

SY23 3FL

Time
10:00 - 16:00
Price
£5 plus booking fee
Phone number
07765138082
Contact
Stuart Penny
Tickets
Book online

Wales: small nation; global human rights defender We are pleased to announce Amnesty's first Wales conference in the beautiful seaside town of Aberystwyth. The day will include excellent speakers (such as Amnesty UK Director Kate Allen) and panel discussions along with workshops on a range of human rights subjects. There will be an Action Centre with stalls and exhibits from other organisations. The conference will be bilingual, Welsh/English. The day will be action-focused, not only updating attendees on human rights issues, but also giving them a clear path to furthering their own activism. The conference will bring activists together to share experiences and opportunities to plan working together in the future. Everyone is welcome, including non-Amnesty members. The conference fee of £5 (plus booking fee) will contribute to the running of the conference and include tea and coffee on arrival and a finger buffet lunch. Potential attendees who's circumstances may prohibit them from being able to pay the fee should contact the conference organiser on stuart.penny@amnesty.org.uk. Cymru: gwlad fechan; amddiffynnwr hawliau dynol byd-eang Mae’n bleser cyhoeddi Cynhadledd gyntaf Amnest Cymru yn nhref glan môr brydferth, Aberystwyth. Bydd y diwrnod yn cynnwys siaradwyr ysbrydoledig (fel Cyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol DU, Kate Allen), ynghyd â thrafodaaethau panel a gweithdai ar amrywiaeth o bynciau hawliau dynol. Bydd Canolfan Gweithredu gyda stondinau ac arddangosfeydd gan sefydliadau eraill. Bydd y Gynhadledd yn ddwyieithog, Cymraeg / Saesneg. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar weithredu, nid yn unig ar ddiweddaru cynadleddwyr ar faterion hawliau dynol ond hefyd yn darparu llwybr clir ar gyfer datblygu’u gallu hwy i weithredu. Bydd y Gynhadledd yn dwyn ynghyd actifwyr i rannu profiadau a chyfleoedd i gynllunio cyd-weithio yn y dyfodol. Mae croeso i bawb, gan gynnwys rhai nad ydynt yn aelodau o Amnest. Codir ffi o £5 y pen am fynychu’r Gynhadledd (a ffi bwcio yn ychwanegol at hynny), a fydd yn cyfrannu at gostau’r Gynhadledd ac yn cynnwys te a choffi wrth gyrraedd a chinio bys a bawd. Petai sefyllfa bersonol cynadleddwyr posib yn golygu bod talu’r ffi yn anodd, dylid gysylltu â threfnydd y Gynhadledd ar stuart.penny@amnesty.org.uk